Aluminco AL450  • 67 mm ugradna dubina
  • 59,5mm minimalna širina okvira
  • Tri nivoa zaprivanja
  • Toplotna izolacija 1,9 W/m2K
Detaljnije