Aluminco AL510  • 57 mm ugradna dubina
  • 50mm minimalna širina okvira
  • Tri nivoa zaprivanja
  • Toplotna izolacija 1,9 W/m2K
Detaljnije